home,   Pohádky Texty/ NamluvenéBásničky, Hádanky, Rozpočítávadla, Jazykolamy, Ankety, Informace , Objednávka pohádek
 

Jak jednomu uletělo štěstí

 

Nahoru
Mé inzeráty

 

Věděli jste, že KAŽDÝM odemčením
mobilu můžete vydělat nějakou částku?

Jestli chcete poradit jak to nastavit, ozvěte se mi a já Vám s tím poradím. Je to zdarma. Peníze se připisují každý večer a můžete si je buď poslat na účet do banky nebo si za ně vzít kredit na volání.

 

Jak pomáhat kočičkám a pejskům
  bez domova i v útulcích ZDARMA!
Kdo chce pomoci zvířátkům v nouzi, tak může!

 

Vydělávejte voláním a hraním her
SKVĚLÁ aplikace ZDARMA, která Vám vždy, když voláte nebo hrajete hry, bude vydělávat peníze. Vhodné pro PC i mobil.
Zavoláte - zaplatí Vám. Napíšete SMS - zaplatí Vám. Pošlete soubor - zaplatí Vám. Dobré co? A Vy neplatíte nikdy nic ... jen vyděláváte :)!

 

PŘESNÝ ČAS V ČR !
Chcete si seřídit hodiny, hodinky, budík nebo PC?
Přesný čas v ČR. Chcete si seřídit hodiny, hodinky, budík nebo PC?

 

Pohádky pro děti
Stovky krásných Českých pohádek v textu a pár i namluvených pro děti ZDARMA

 

 

KONTAKT

 

Jak jednomu uletělo štěstí

pohádka: Jak jednomu uletělo štěstíByl jednou jeden krejčík, který se rád dal vidět v sametu a hedvábí, pannám dělal pomyšlení a nejraději se držel tam, kde bylo bujaře a veselo. Jednoho dne šel na křtiny, a když se kolem půlnoci bral na cestu k domovu, tu zpozoroval, že se tentokrát podíval na dno skleničky příliš hluboko; a netrvalo to dlouho a sešel daleko z cesty. Zanedlouho viděl vlevo i vpravo jen stromy a zase stromy, za sebou nic než trní a hloží a temný močál a před sebou svislou skalní stěnu s puklinou, zrovna dost širokou, aby jí prošel člověk.
„Stát!“ pomyslel si, „Tady na Tebe čeká dobrodružství. Takže směle do toho!“
A protože mu křestní víno dodalo nadbytečnou a nevyužitou odvahu, vešel statečně do jeskyně, kde kolem sebe tápal a hledal místo, kam by mohl složit hlavu a strávit noc. Ale sotva byl uvnitř, zamotal se mu pod nohy nějaký pes a on se jak byl široký a dlouhý natáhl a vrazil do železných dveří, které se otevřely.
To Vám byla ale nádhera! Když to před sebou najednou krejčík viděl, ihned vystřízlivěl. Stál s otevřenou hubou v jasně osvícené komnatě, žádné svíce, žádná lampa, to zářily její zlatem a stříbrem a drahokamy obložené stěny a měnily tmu v jasný den. U stěn stály drahocenné skříně se skvostným nádobím a uprostřed sálu otevřená truhlice plná zářících zlatých mincí. Jak tam celý vyjevený stál, tu z jedněch postranních dveří vyšla překrásná panna, která ho přátelsky přivítala. Krejčík se opět vzpamatoval a bez váhání k ní šel, aby její pozdrav opětoval polibkem, ale ta se na něj podívala tak přísně, že zůstal stát jako přikovaný.
Tak panna řekla:
„Už dlouho na Tebe čekám, všechny tyto poklady, které tu vidíš, jsou pro Tebe. Ale dostaneš je jenom pod podmínkou, že mě třikrát bez zaváhání políbíš.“
„Ach, kdo by to neudělal rád?“ zvolal krejčík a našpulil pusu, ale v tom okamžiku se panna proměnila ve strašlivého krokodýla, a kdyby nebyl krejčík už tak rozběhnutý, věru by od polibku upustil, ale takto ho krokodýlovi dal zcela proti své vůli a třásl se při tom na celém těle.
Nyní před ním opět stála krásná panna a dívala se na něj tak mile, že se pokusil ji políbit podruhé, když tu se před jeho očima proměnila v ošklivou ropuchu, což jím opět otřáslo, ale ve stejném okamžiku polibek statečně vtisknul na ropuší hubu.
Potom před ním zase stála krásná panna a smála se na něj tak zářivě, že k tomu třetímu polibku se postavil s tím největším odhodláním. Ale běda! Tentokrát jím otřásl odpor, který mu pronikal až do morku kostí, neboť před ním stál dlouhovlasý a mečící černý kozel a upřeně na něj čuměl. Krejčíka posedl takový strach a hrůza, že vyrazil velkým skoky ze sálu a upaloval z jeskyně, zatímco se za ním hnala strašlivá větrná bouře, až mu z ní oči i uši přecházely, a nakonec k smrti vyčerpaný padnul před skálou.
Když opět přišel k sobě, otvor ve skalní stěně zmizel, a tak se smutně ploužil domů.
Od té chvíle nemohl slyšet někoho mluvit o kozlech, bez toho že by ho nepopadl zuřivý vztek.

 

 

 
 

Z pohádky do pohádky

www.abatar.cz

Ochrana osobnich udaju