home,   Pohádky Texty/ NamluvenéBásničky, Hádanky, Rozpočítávadla, Jazykolamy, Ankety, Informace , Objednávka pohádek
 

Dobré děti

 

Nahoru
Mé inzeráty

 

Věděli jste, že KAŽDÝM odemčením
mobilu můžete vydělat nějakou částku?

Jestli chcete poradit jak to nastavit, ozvěte se mi a já Vám s tím poradím. Je to zdarma. Peníze se připisují každý večer a můžete si je buď poslat na účet do banky nebo si za ně vzít kredit na volání.

 

Jak pomáhat kočičkám a pejskům
  bez domova i v útulcích ZDARMA!
Kdo chce pomoci zvířátkům v nouzi, tak může!

 

Vydělávejte voláním a hraním her
SKVĚLÁ aplikace ZDARMA, která Vám vždy, když voláte nebo hrajete hry, bude vydělávat peníze. Vhodné pro PC i mobil.
Zavoláte - zaplatí Vám. Napíšete SMS - zaplatí Vám. Pošlete soubor - zaplatí Vám. Dobré co? A Vy neplatíte nikdy nic ... jen vyděláváte :)!

 

PŘESNÝ ČAS V ČR !
Chcete si seřídit hodiny, hodinky, budík nebo PC?
Přesný čas v ČR. Chcete si seřídit hodiny, hodinky, budík nebo PC?

 

Pohádky pro děti
Stovky krásných Českých pohádek v textu a pár i namluvených pro děti ZDARMA

 

 

KONTAKT

 

Dobré děti

pohádka: Dobré dětiPánbůh rozhněval se na lidi a poslal na celou zemi po několik let po sobě veliké sucho. Co lidé zaseli, nic nevzešlo, nic se neurodilo. I nastal veliký hlad, lidé mřeli i dobytek hynul hladem.
A byl tehdy v jednom carství mladý car, a jak obyčejně se děje, že mladý lne k mladému, tak i on nikoho netrpěl kolem sebe, v radě, v úřadě ani u vojska, než samý toliko mladý lid. A jelikož mladí, nezralí rozumové radili, tak i nezralá byla jejich rada.
Když viděli všude vůkol bídu velikou, poradili caru, aby dal všechny staré lidi utopit, aby prý mladým nejedli darmo chleba. I pohrozil car podle jejich rady každému pokutou smrti, kdo by starého člověka přechovával. Tu rozešli se biřicové po vší zemi, všude vyhlašujíce vůli carskou, a kde kterého starce vyslídili, utopili ho bez milosti.
I byli v jednom městě tři bratři a měli otce stařičkého. Avšak nevydali ho na smrt, ale ukryli ho doma v komoře pod podlahou. I seděl tam stařeček několik měsíců a synové mu přinášeli, co měli.
Minula zima a přišlo jaro, čas setby, ale nikde ani zrnka nebylo k zasetí, něco se spotřebovalo, něco zhynulo v zemi. I přišli ti tři synové k otci svému o radu, co dělat.
„Strhejte, děti, starou střechu ze stavení, došky vymlaťte a výmlatky zasejte.“
Synové tak učinili a pánbůh dal štěstí: za týden zazelenalo se oseníčko jako routa, za měsíc za dva stálo obilí jako les, a byla směs obilí všelikého: žito, pšenice, ječmen a jiné.
Všichni lidé tomu se divili a pověst o tom roznesla se po vší zemi, až i k samému caru se dostala. I poručil car, aby se ti tři bratři k němu dostavili. Bratři velmi se toho ulekli:
„Teď,“ prý, „bude s námi zle!“ a šli zase k otci. „Táto, poraď, co dělat!“
„Jen jděte, ať bude co bude, a caru pouhou pravdu povězte.“
Když tam přišli, car hněvivě se tázal, proč schovávají obilí, když byl takový hlad, že mnoho lidí pomřelo hladem. Bratři všecko pověděli, co a jak bylo, od počátku do konce:
„A nyní, nejmilostivější care, nalož s námi, jak chceš!“
Tu carovo čelo se vyjasnilo, i poručil, aby bez meškání před něj otce stařečka přivedli a pak jej posadil sobě po boku vedle svého trůnu a poslouchal rady jeho až do smrti a jeho syny odměnil hojně.

 

 

 
 

Z pohádky do pohádky

www.abatar.cz

Ochrana osobnich udaju