home,   Pohádky Texty/ NamluvenéBásničky, Hádanky, Rozpočítávadla, Jazykolamy, Ankety, Informace , Objednávka pohádek
 

Cikán ve vlčí jámě

 

Nahoru
Mé inzeráty

 

Věděli jste, že KAŽDÝM odemčením
mobilu můžete vydělat nějakou částku?

Jestli chcete poradit jak to nastavit, ozvěte se mi a já Vám s tím poradím. Je to zdarma. Peníze se připisují každý večer a můžete si je buď poslat na účet do banky nebo si za ně vzít kredit na volání.

 

Jak pomáhat kočičkám a pejskům
  bez domova i v útulcích ZDARMA!
Kdo chce pomoci zvířátkům v nouzi, tak může!

 

Vydělávejte voláním a hraním her
SKVĚLÁ aplikace ZDARMA, která Vám vždy, když voláte nebo hrajete hry, bude vydělávat peníze. Vhodné pro PC i mobil.
Zavoláte - zaplatí Vám. Napíšete SMS - zaplatí Vám. Pošlete soubor - zaplatí Vám. Dobré co? A Vy neplatíte nikdy nic ... jen vyděláváte :)!

 

PŘESNÝ ČAS V ČR !
Chcete si seřídit hodiny, hodinky, budík nebo PC?
Přesný čas v ČR. Chcete si seřídit hodiny, hodinky, budík nebo PC?

 

Pohádky pro děti
Stovky krásných Českých pohádek v textu a pár i namluvených pro děti ZDARMA

 

 

KONTAKT

 

Cikán ve vlčí jámě

pohádka: Jeden cikán šel v noci z výročního jarmarku a byl veselý a dobře naložen a motal se zemskou silnicí a hrál přitom na housličky. Když se ale vydal jednou vedlejší cestičkou do lesa, ztratil se a spadnul přímo do vlčí jámy.Jeden cikán šel v noci z výročního jarmarku. Byl už dost veselý a dobře naložen, motal se zemskou silnicí a hrál přitom na housličky. Když se ale vydal jednou vedlejší cestičkou do lesa, ztratil se a spadnul přímo do vlčí jámy.
Dlouho se škrábal sem a tam, aby se nějak dostal ven. Ale stěny pasti byly vysoké a nijak si pomoci neuměl. Tu se tedy smířil s osudem, sedl si do jednoho kouta a odpočíval.
Po malé chvíli přišel vlk a spadnul dovnitř také. Velmi se polekal, když viděl sedět v rohu černého netvora s rudýma očima a bílými zuby, stáhnul se do jiného kouta a byl tiše jako pěna.
Netrvalo to dlouho a tou cestou šel lišák a spadnul také dovnitř. Když rovněž viděl sedět v tom rohu černého netvora s rudýma očima a bílými zuby, pomyslel si:
„To je ztělesněný ďábel!“
Strach mu nedovolil dobře rozeznat, kdo v tom druhém rohu sedí, tak se stáhnul do třetího kouta a zůstal tam tichý jako pěna.
V posledku Vám tam přišel osel a bác! praštil sebou taky dolů. I on uviděl ihned černého netvora s rudýma očima a bílými zuby a nepolekal se o nic méně a vplížil se do čtvrtého rohu.
Cikán se třásl strachy a aby ten strach ovládnul, popadl housličky a začal hrát. To už ale nemohli vlk, ani lišák, ani osel unésti. Vlk začal strašlivě výt, lišák štěkal a osel hýkal.
„Ach to jste Vy, kmotře?“ zvolal lišák na vlka a osla:
„Jsme ztraceni, pokud moji radu neposlechnete. Kmotře osle, postavte se na zadní nohy a opřete se o stěnu, já a kmotr vlk po Vás vylezeme nahoru, pak Vás také vytáhneme vzhůru!“
Osel udělal, co lišák poručil, a tak ten a po něm i vlk vyskočili ven, ala na to, že by osla vytáhli ani nepomysleli, nýbrž byli rádi, že sami nebezpečí unikli.
„Pomáhej Vám Bůh!“ zavolali na osla a vzali do zaječích.
Nyní nebyl cikán o nic méně rád, když viděl, že tu zůstal jen osel sám, ustal v té hře a pravil:
„Jen se nic neboj, oslíčku, já jsem ten, kdo Ti kopýtka podkůvkami opatřil.“
Tu osla opustil rázem strach a oba se spokojeně uložili ke spánku a spali až do rána. Bohužel je ale nikdo nezachránil ani druhý den, ani třetí, ani čtvrtý, ani pátý a šestý den byl konec pohádky.

 

 

 
 

Z pohádky do pohádky

www.abatar.cz

Ochrana osobnich udaju